ระบบนับจำนวนคน People Counting System


คนที่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลปริมาณจำนวนคนเข้าออก คือ

 • จัดสรรทรัพยากรบุคคล เช่น พนังงานต้อนรับ พนักงงานบริการ แม่บ้าน ผู้รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าของคุณได้ทั่วถึง ให้เพียงพอต่อปริมาณของลูกค้าของคุณ
 • จัดสรรสถานที่ เช่น พื้นที่ให้บริการจะลดขนาด จะขยาย อุปกรณ์เสริมต่างๆ รถรับส่ง และอื่นๆที่สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ การที่คุณมีข้อมูลในส่วนนี้ ทำให้คุณได้มีแผนสำรองเพื่อรองรับลูกค้าของคุณได้นั่นเอง
 • จัดสรรงบประมาณ คุณจะสามารถงวิเคราะห์ วางนโยบบาย วางงบประมาณได้ว่าจะลดต้นทุนส่วนนี้ ไปเพิ่มให้กับตันทุนส่วนไหน ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินการไปอย่างราบรื่นและคุ้มค่าที่สุด
 • วัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบปริมาณจำนวนคนเข้าใช้บริการได้ เพื่อดูว่าในแต่ละวันมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างและสามารถจัดการปัญหาได้ในเวลาถัดมา
 • วัดประสิทธิภาพในการโฆษณา การจัดโปรโมชั่น แคมเปญต่างๆ ว่าลูกค้าให้ผลตอบรับกับสิ่งใดมากกว่ากัน
 • วิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมผู้เข้าใช้บริการ เพื่อให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
 • วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
 • คุณพอจะเห็นได้ว่าข้อมูลปริมาณจำนวนคนเข้าออกที่เคยมองข้ามไป เป็นข้อมูลจุดเริ่มต้นเล็กๆที่อาจทำให้คุณพลาดข้อมูลอีกหลายอย่าง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์และส่งผลกับธุรกิจของคุณเอง ยิ่งคุณเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้เร็วเท่าไหร่ คุณยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้น

  การทำงานของระบบนับคน คือ การที่มีคนเเดินผ่านเครื่องนับคนก็จะมีการนับเกิดขึ้น โดยข้อมูลจะถูกเก็บและแสดงผลที่ตัวเครื่องได้เลย หรือ จะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วจัดเห็บข้อมูลผ่านโปรแกรม เพื่อที่คุณจะสามารถทำ Report ในรูปแบบของไฟล์ PDF , Excel | อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ >>..เครื่องนับคน..<<

  เครื่องนับจำนวนคนเข้าออกของ FEDA มีด้วยกัน 4 รุ่น

  เครื่องนับคน รุ่น P101S     เครื่องนับคน รุ่น P101D

  เครื่องนับคน รุ่น P102D    เครื่องนับคน รุ่น P103D


  ธุรกิจที่นำระบบนับคนไปใช้งาน

  เครื่องนับคน เข้าออก ห้องสมุด นับคน เข้าออก ห้องสมุด เครื่องนับคนเข้าออก ห้องสมุด

  เครื่องนับคนเข้าออกที่ใช้ในห้องสมุด

  • เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดในแต่ละวัน
  • สามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการยืมหนังสือได้
  • เป็นการตรวจสอบผู้ที่ให้ความสนใจในการใช้ห้องสมุด
  • เพื่อวางแผนการในการจัดสรรทรัพยากรของห้องสมุด 

  หากคุณต้องการเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานห้องสมุดที่มีละเอียดกว่านี้ เพิ่มเติมด้วยระบบสามาชิก

  เครื่องนับคนเข้าออก งานอีเว้นท์ 

  เครื่องนับคนเข้าออกที่ใช้ในงานอีเว้นท์

  • ทำให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่ให้ความสนใจในบูธ หรือ กิจกรรมนั้นๆ
  • เป็บการเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมงาน เพื่อประเมินและวางแผนไว้ใช้ในงานถัดไป
  • ผลชี้วัดประสิทธิภาพในการจัดงานอีเว้นท์นั้นๆ

  เครื่องนับคนห้างสรรพสินค้า เครื่องนับคนห้างสรรพสินค้า เครื่องนับคนห้างสรรพสินค้า

  เครื่องนับคนเข้าออกที่ใช้ในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า

  • นับจำนวนคนที่เข้าใช้บริการในแต่ละวัน เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับปริมาณผู้เข้าใช้
  • ตรวจสอบได้ว่ากิจกรรมที่ห้างสรรพสินค้าจัดขึ้น สามารถดึงให้มีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นหรือไม่
  • จัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมรายวัน รายเดือน รายปี เพื่อการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดต่อไป
  Visitors: 73,145