เครื่องแสกน Access Control

 

ระบบควบคุมทางเข้าออก Access Control เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานเพื่อ ควบคุมการเข้า-ออก ลงเวลาการทำงาน ตรวจสอบบัตรผ่านในรูปแบบต่างๆ เพื่อจำกัดสิทธิ์ในการใช้งาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสถานที่ โดยสามารถใช้งานร่วมกับประตูกั้นทางรูปแบบต่างๆ ได้ทั้งประตูอัตโนมัติ เครื่องกั้นสามขา เครื่องกั้นทางแบบสวิง เครื่องกั้นทางแบบปีกผีเสื้อ หรือแบบปีกนก โดยอุปกรณ์ที่ทางเราเลือกใช้งาน เป็นแบรนด์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ตามรูปแบบที่ต้องการ ดังนี้ 

  • เครื่องสแกนบัตร ( RFID Proximity, Mifare )
  • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger Scan )
  • เครื่องสแกนใบหน้า ( Face Scan )
  • เครื่องบันทึกการเข้า-ออก แบบกด รหัส

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกใช้ได้ 2 ฟังก์ชั่นในเครื่องเดียวได้ ( ขึ้นอยู่กับรุ่น ) ตัวเครื่องสามารถบันทึกเวลา เข้า-ออก ทำให้ทราบว่า บุคคลที่ทำการลงทะเบียนไว้ ได้ผ่านเข้า-ออก ไปเวลาใด และโปรแกรม สามารถ export ไปเป็น excel ได้ และยังสามารถนำไปคำนวณบัญชีเงินเดือน ( Payroll ) ต่อได้


Visitors: 16,132