เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ Flap Barrier

Flap Barrier, Wing Barrier Turnstiles หรือ ประตูกั้นทางเดินแบบปีกผีเสื้อ เครื่องกั้นแบบปีกนก ปีกผีเสื้อ ประตู BTS

เครื่องควบคุมการเข้า-ออก ชนิด แบบปีกผีเสื้อ ผลิตจากแสตนเลทไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทนทาน ควบคุมโดยใช้ลำแสง สามารถเข้า-ออกได้เพียงครั้งละ 1 คนเท่านั้น สามารถนำกระเป๋าหรือสัมภาระลากผ่านได้ สามารถทำงานร่วมกับหัวอ่าน ได้ทุกชนิด ซึ่งทีมงานจะ Built-in อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ภายใน นอกเหนือจากระบบตรวจสอบสิทธิ์ของบุคคล ในการเข้าออกดังกล่าวแล้ว ระบบยังรองรับการเชื่อมต่อกับ Remote Control , Button Switch หรือการควบคุมสั่งงานจากคอมพิวเตอร์ สามารถแสดงทิศทางการเข้าออกในแต่ละครั้งด้วย LED บนเครื่องได้ Flap-Gate ยังมีระบบป้องกันการเดินสวนทาง มีระบบสัญญาณเตือนเมื่อมีการผ่านเข้า-ออกผิดด้าน หรือ ไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าออก

เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ Flap Barrier ทั้ง 4 รุ่น

flap barrier เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ

มาทำความรู้จักเครื่องกั้นปีกผีเสื้อ Flap barrier

 • แบบสามารถนับคนได้
 • แบบบันทึกเวลาการทำงาน และควบคุมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ให้สามารถผ่านเข้าพื้นที่ได้ ติดตั้งได้ทั้ง สแกนบัตร สแกนนิ้วมือ กดรหัส ใบหน้า wristband
 • เครื่องกั้นปีกผีเสื้อแบบ Feed บัตร
 • เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ ทดสอบไฟฟ้าสถิตย์ (ESD)
 • สร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อยให้กับสถานที่หรือองค์กร
 • สามารถกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ได้
 • สามารถตรวจสอบบุคคลที่เข้าออกพื้นที่ได้
 • สร้างรายได้จากการเก็บค่าบริการ การเข้าพื้นที่
 • สร้างวินัย ความเป็นระเบียบให้กับบุคลากรในองค์กร
Home
Home
 • วัสดุ Framework material :
  สแตนเลส เกรด 304, Standard 304 grade stainless steel
 • ความกว้างของช่องทางเดิน :
  550-600mm
 • ระบบการป้องกันการปิดประตู เมื่อคนยังไม่ออกจากประตู :
  เซนเซอร์แสง 3 จุด
 • เวลาในการเปิดแขน ปิดแขน :
  1 วินาที
 • ระบบไฟฟ้า Power Supply :
  AC220 + (-) 10%, AC110V + (-) 10% 50Hz + (-) 10%
 • ระบบมอเตอร์ขับ Driving electromotor :
  DC brush electromotor (200W/24V)

 • สัญญาณควบคุมการทำงาน Input Interface :
  รีเลย์ หรือ สัญญาณ Digital ที่มีช่วงกว้างสัญญาณไม่น้อยกว่า 100 millisecond กระแส ไม่น้อยกว่า 100mA Dry Contact signal or +12VDC level signal or pulse signal with width of more than 100ms, Driving current 100mA
 • การสื่อสารควมคุม Turnstile Communication Interface :
  สัญญาณ RS485 , RS485 Standard Distance less than 1200 meters
 • อายุการใช้งานการเปิดปิดประตู Normal life-span :
  3,000,000 ครั้ง
 • อัตราเร็วการผ่านเข้าออกประตู Transit Speed :
  20-30 คน/นาที
 • มีฟังก์ชันทดสอบการทำงานของตัวเองว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่
 • มีระบบเปิดประตูให้โดยอัตโมมัติ เมือไฟฟ้าดับ
 • มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีการผ่านเข้าออกผิดเงื่อนไข เช่น เข้าออกผิดด้าน , ไม่มีสิทธิ์เข้าออก ระบบจะทำการแจ้งเตือนจนกระทั่งผู้นั้นออกจากทางผ่านหรือ มีการใช้ตรวจสอบสิทธ์การเข้าออกผ่าน
 • มีระบบป้องกันการปิดประตูเมื่อมีคนอยู่ในช่องทางเดิน
 • เมื่อมีการเปิดประตู แต่ไม่มีคนผ่านระบบจะปิดประตูเอง ตามค่าเวลาที่ตั้งไว้


 • สามารถตั้งค่าต่างๆ ในการใช้งานเครื่องได้จาก ชุดควบคุมในเครื่อง
 • สามารถตรวจซ่อมแก้ไขได้ง่าย เนื่องจากสามารถเปิดฝาเครื่องได้โดยใช้กุญแจเปิด
 • สามารถติดตั้งเครื่องนับจำนวนคน (People Counter) ได้โดยง่าย โดยใช้ Sensor ในเครื่อง Flap Gate
 • สามารถตั้งค่าการทำงาน การแจ้งเตือน เวลาในแต่ละช่วงการทำงานผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือ ปุ่มกดในชุดควบคุมที่อยู่ภายในเครื่องได้
 • ยืดหยุ่นในการจัดรูปแบบการเข้าออกสามารถรองรับการเข้าออกรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น การเข้าออกด้วยบัตร (นิ้วมือ) ทิศทาง ,การเข้าออกด้วยบัตร (นิ้วมือ) สองทิศทาง หรือการเปิดปิดด้วย Remote Control หรือจาก software computer ได้


ผลงานที่ผ่านมา

Visitors: 73,156